1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
josmart 06.04.2018

Zahraniční styky

 • KRL má 3 zaměstnance, kteří mají EuropeanCertificateforPhysical and RehabilitationMedicine, CertificateoftheEuropeanBoardof International Society ofPhysical and RehabilitationMedicine (ISPRM) by Equivalence, a proto jsme mohli požádat o akreditaci pro postgraduální výuku lékařů v EU v oboru rehabilitace. Zatím jsme, jako jediné pracoviště v ČR, splnili všechny podmínky a po dvoudenní „Site visit“ dvou profesorů EU jsme obdrželi licenci a akreditaci 2008 TheEuropeanboardofPhysical and RehabilitationMedicineIncorporated 1991, Herebycertifiesthat Department ofRehabilitationMedicine, 1st MedicalFaculty, Charles University and General TeachingHospital Prague is Accredited as a Training Centre in Physical and RehabilitationMedicineundertheDirectionofAssoc. Prof. Olga Švestková, thisCertificateisValidUntilMarch 2019
 • Doc. MUDr. Olga Švestková Ph.D. byla zvolena na Světovém kongresu International Brain InjuryAssociation (IBIA) v San Francisku v roce 2014 na 4 roky členem BoardofGovernors IBIA
 • Klinika rehabilitačního lékařství je výukové a metodické centrum pro aplikaci ICF (International ClassificationofFunctioning, Disability and Health WHO) v ČR. Jsme jediné pracoviště, které má licenci na výuku této klasifikace platnou v ČR i EU.
 • Nově vytvořená spolupráce s NOVA Southeastern University, CollegeofOsteopthicMedicine, Florida, USA, na základě smlouvy mezi touto univerzitou a 1. LF UK.
 • Spolupráce mezi Univerzitou v Kolíně nad Rýnem a Univerzitou Karlovou v Praze, přednáškový pobyt pedagogů.
 • Spolupráce mezi Lékařskou fakultou Univerzity v Kolíně nad Rýnem a 1. LF UK v rámci EU programu Socrates/Erasmus. Výměna učitelů a studentů všeobecného lékařství. Spolupráce s Reha-Novou, neuro-rehabilitačním lůžkovým oddělením.
 • V rámci programu Erasmus/Sokrates mezinárodní spolupráce s universitou Savonia University ofAppliedSciences v Kuopiu ve Finsku, dále s KarolinskaInstitutet ve Stockholmu ve Švédsku a s Artevelde UniversityCollegeGhent v Ghentu v Belgii, Univerzitou v Madridě a ve Vídni.
 • Spolupráce v rámci Česko-německé společnosti pro rehabilitaci, organizace studijních a vědeckých pobytů, organizace vzájemných přednášek a seminářů.
 • Spolupráce se společností ARGE OST-WEST v Linci, v Rakousku.
 • Přednostka je předsedkyní užší mezirezortní pracovní skupiny pro spolupráci s WHO pro ICF (International ClassificationofFunctioning, Disability and Health).
 • Doc. MUDr. Olga Švestková Ph.D. je členkou mezirezortní pracovní skupiny na MPSV pro zpracování Tezí právní úpravy koordinace rehabilitace osob s disabilitou.
 • Prim. MUDr. Angerová, Ph.D., MBA je národním zástupcem ČR v UEMS (Union ofEuropeanMedicalSpecialists) Boardof PRM (PhysicalMedicine and Rehabilitation), pro postgraduální vzdělávání rehabilitačních lékařů zorganizovala na Klinice rehabilitačního lékařství ,ve spolupráci s touto organizací, mezinárodní specializační zkoušku pro zástupce z ČR (European PRM BoardExamination 2013).
 • Klinika rehabilitačního lékařství má statut Medical Centre of Excellence by FIFA.

 

počet zobrazení: 482 poslední aktualizace: josmart, 06.04.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.