1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
25.04.2019

Zahraniční styky

  • Nově vytvořená spolupráce s NOVA Southeastern University, CollegeofOsteopthicMedicine, Florida, USA, na základě smlouvy mezi touto univerzitou a 1. LF UK.
  • V rámci programu Erasmus/Sokrates mezinárodní spolupráce s universitou Savonia University ofAppliedSciences v Kuopiu ve Finsku, dále s KarolinskaInstitutet ve Stockholmu ve Švédsku a s Artevelde UniversityCollegeGhent v Ghentu v Belgii, Univerzitou v Madridě a ve Vídni.
  • Spolupráce v rámci Česko-německé společnosti pro rehabilitaci, organizace studijních a vědeckých pobytů, organizace vzájemných přednášek a seminářů.
  • Spolupráce se společností ARGE OST-WEST v Linci, v Rakousku.
  • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA je národním zástupcem ČR v UEMS (Union ofEuropeanMedicalSpecialists) Boardof PRM (PhysicalMedicine and Rehabilitation), pro postgraduální vzdělávání rehabilitačních lékařů zorganizovala na Klinice rehabilitačního lékařství ,ve spolupráci s touto organizací, mezinárodní specializační zkoušku pro zástupce z ČR (European PRM BoardExamination 2013).
  • Klinika rehabilitačního lékařství má statut Medical Centre of Excellence by FIFA.
  • Klinika má uzavřenu smlouvu o spolupráci s Division of Neurological Rehabilitation The Chaim Sheba Medical Center , v Tel Aviv, Izrael.
  • Dále klinika spolupracuje s University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia v Lublani, Slovinsko.

 

počet zobrazení: 2421 poslední aktualizace: 25.04.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.