1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
25.04.2019

Přístrojové vybavení

Cogniplus

Program pro kognitivní trénink. Využívá zpětnovazební virtuální prostředí, jehož obtížnost je možné přizpůsobit schopnostem uživatele. Tzv. realistické scénáře umožňují integrovat získané schopnosti do běžného života. Program nabízí funkce pro psychodiagnostiku, terapii a následné hodnocení kognitivních funkcí.

260


 

Amadeo

Robotický systém pro terapii akrální části horní končetiny, který cílí na zlepšení úchopových funkcí ruky. Umožňuje provádění aktivních, pasivních a asistovaných pohybů prstů v současném koordinovaném zapojení, nebo každého prstu zvlášť. Virtuální zpětnovazební prostředí podporuje terapeutické cíle, včetně tréninku kognitivních funkcí. Výsledky je možné průběžně monitorovat. Systém lze využít ve všech fázích neurorehabilitace, nebo po ortopedických či traumatologických operacích ruky.

261


The WalkAide® System

Přístroj pro funkční elektrickou neurostimulaci, který slouží k reedukaci správného stereotypu chůze. Využívá přesně časovaných elektrických impulzů k aktivaci dysfukčních svalů anterolaterální oblasti bérce tak, aby nedocházelo k zakopávání o špičku. Tím zvyšuje bezpečnost, rychlost a stabilitu chůze. Stimulátor je určen pro pacienty s centrálním neurologickým poškozením, které má za následek tzv. drop foot syndrom (syndrom “přepadávající” špičky).
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze je certifikovaným pracovištěm pro používání systému WalkAide®.

262


Treadmill EN-Mill Standard

Rehabilitační chodník s elektronickou kontrolou rychlosti. Nabízí možnost nastavení sklonu pásu a rychlosti. Obsahuje bezpečnostní systém na bázi magnetických kontaktů. Treadmill můžeme využít v kombinaci se závěsným zařízením Guldmann, a je tedy vhodný pro trénink chůze i u neurologických diagnóz, jako jsou např. stavy po cévní mozkové příhodě nebo traumatickém poškození mozku, u paraparéz, ataxií aj.

263


Footscan® 7

Tlaková deska se senzory, které snímají rozložení tlaku nohou při stoji nebo chůzi. Umožňuje statické i dynamické měření. Výsledkem je analýza plantárního tlaku, včetně zatížení jednotlivých oporových segmentů. Systém je možné využít k diagnostice i k terapii např. u plochonoží, špatného držení těla, vbočeného palce, bolestí nohou aj.

264


Synapsys Posturography System

Stabilometrický systém pro testování a trénink posturálních funkcí. Tenzometrická plošina se senzory snímá reakční síly ve třech rovinách a určuje působiště reakční síly (center of pressure). Systém nabízí výběr z několika testovacích variant nebo možnost vlastního nastavení. Zpětnovazební trénink ve virtuálním prostředí je možné zaměřit na trénink stabilizace, posturální kontroly a práci s těžištěm. Progres v terapii lze průběžně monitorovat.

265


Eltrac 471

Přístroj pro kontinuální a přerušovanou trakci krční nebo bederní páteře. Trakční síla je nastavitelná mezi 15 a 900 N. Doba prodlevy a doba ošetřování mohou být nastaveny nezávisle na sobě. Obsahuje stop vypínač pro pacienta. Tato forma mechanoterapie se využívá např. u bolestivých blokád v segmentu nebo radikulárního syndromu.

266


BTL 4920 OPTI

Dvoukanálový přístroj pro magnetoterapii. Používá FMFTM technologii (cílené magnetické pole), aplikátory jsou vybaveny generátorem stacionárního magnetického pole a mohou tak být použity v prostoru s ostatními zařízeními. Obsahuje dotykový displej, aplikátor pro lokální aplikaci, velký a malý solenoid a lineární aplikátor. Magnetoterapie může být indikována např. u bolestivých stavů, degenerativních onemocnění kloubů a páteře, neuropatií aj. Kombinaci dynamického pulzního a stacionárního magnetického pole lze využít v akutních stádiích a u zánětlivých procesů.

267

Vibrační Plošina Bio Shake

Vibrace z plošiny jsou přenášeny do těla, kde způsobují kontrakce svalů a zlepšují prokrvení končetin. Při nízké intenzitě vibrací dochází k zahřívání svalů, při vysoké intenzitě se zvyšuje svalová síla. Cvičení na vibrační plošině je určeno pro všechny věkové kategorie s cílem zlepšení pohyblivosti, urychlení metabolismu nebo udržení hustoty kostní hmoty. Plošinu lze využít i u neurologických diagnóz ke zlepšování senzitivních funkcí, zejména vibračního čití.

259

počet zobrazení: 3620 poslední aktualizace: 25.04.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.