1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
26.04.2019

Vědecká činnost PhD Studentů

 • Zaměstnanci kliniky:
  • MUDr. Blanka Keclíková, zpracovává Core sets podle ICF u pacientů s roztroušenou sklerózou, 1. LF UK,
  • MUDr. Karla Kotková, se zabývá hodnocením úspěšnosti dlouhodobé pohybové, léčby pomocí polygrafických metod, 1. LF UK
  • MUDr. Tereza Gueye se zabývá rehabilitací pacientů po poškození mozku, 1. LF UK,
  • Mgr. Jakub Jeníček, „Funkční elektrostimulace u pacientů s centrální poruchou hybnosti“, FTVS UK
 • MUDr. Marie Tichá, 1. LF UK ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, zabývá se využitím virtuální reality v rehabilitaci,
 • MUDr. Markéta Janatová, 1. LF UK ve spolupráci s Fakultou biomedicínského
 • inženýrství ČVUT, doktorandská práce: „Analýza a terapie pohybových vzorců u pacientů po poškození mozku“.
 • Externí studenti:
  • Mgr. Wagenhofferová Kristýna, „Pohybová terapie paretické horní končetiny u pacientů po poškození mozku“, 1.LF UK
 • Studenti ČVUT ve spolupráci s 1. LF UK :
  • Ing. Adam Bohunčák (společné pracoviště biomedicínského inženýrství a 1. LF UK), který se zabývá rehabilitací pacientů po poškození mozku s využitím prostředků virtuální reality,
  • Ing. Jana Žďárská, ČVUT ve spolupráci s 1. LF UK „Vliv prostředků virtuální reality na rehabilitaci pacientů se senzomotorickým deficitem“.
 • GAUK „Objektivní hodnocení výsledků rehabilitace s využitím biologické zpětné vazby“ (č. 627912), přijat k financování pro rok 2012 do roku 2014, doktorandka MUDr. Bc. Tichá, 
 • GAUK „Dlouhodobý efekt funkční elektrostimulace peroneálního nervu na chůzi pacientů s neprogresivním poškozením mozku“ (č. 940214) přijat k financování pro rok 2014 do roku 2016 postdoktorandský student Mgr. Jakub Jeníček
počet zobrazení: 7775 poslední aktualizace: pniklas, 26.04.2019
Hodnocení: (hodnotilo 14 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.