1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
jjenicek 14.07.2023

Kontakty

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, 128 00 Praha 2

Přednostka: doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, yvona.angerova@vfn.cz

Sekretariát přednostky: Mgr. Helena Markvartová, tel. 224 968 479, helena.markvartova@vfn.cz

Barbora Vavrušková, tel. 224 968 478, barbora.vavruskova@lf1.cuni.cz

Primářka: MUDr. Natálie Šebková, natalie.sebkova@vfn.cz

Sekretariát primářky: Ladislava Málková, tel. 224 968 512, ladislava.malkova@vfn.cz


Vedoucí výuky pro studijní program Fyzioterapie: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D., jakub.jenicek@lf1.cuni.cz

Vedoucí výuky pro studijní programy Ergoterapie (Bc.) a Ergoterapie pro dospělé (Mgr.): Mgr. Eliška Rotbartová, eliska.rotbartova@lf1.cuni.cz a Bc. Mária Krivošíková, M.Sc., maria.krivosikova@lf1.cuni.cz

Vedoucí výuky pro studijní program Všeobecné lékařství: MUDr. Sylva Klimošová, sylva.klimosova@vfn.cz


Pracoviště Kliniky rehabilitačního lékařství:

Vedoucí fyzioterapeutka KRL, pracoviště Albertov: Mgr. Petra Nováková, tel. 224 968 494

Fakultní poliklinika VFN: Ing. Kristýna Plevová, tel. 224 966 226

III. Interní klinika VFN: Bc. Alena Homolková, tel. 224 962 963

Areál VFN (IV. Int. klinika, Chir. klinika): Mgr. Ivana Pianelli Jahodová, tel. 224 963 219

Urologická klinika VFN, Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN: Jana Hutáková, tel. 224 967 616

Lůžka včasné rehabilitace, Geriatrická klinika VFN: Mgr. Alena Bartošová, tel. 225 374 128

 

počet zobrazení: 33192 poslední aktualizace: jjenicek, 14.07.2023
Hodnocení: (hodnotilo 77 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.