1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
josmart 06.04.2018

Činnost kliniky

 Na Klinice pracuje interprofesionální tým odborníků:

  • rehabilitační lékaři s různou základní odborností (z neurologie, interny, chirurgie),
  • fyzioterapeuti,
  • ergoterapeuti,
  • psycholog,
  • logoped,
  • speciální pedagog, muzikoterapeut,
  • arteterapeut, taneční a pohybový terapeut,
  • sociální pracovník,
  • zdravotní sestra,kteří provádějí diagnostiku a navrhují dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plán. Tým spolupracuje i s odborníky dalších profesí.

Poskytujeme rehabilitaci na lůžkách většiny klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Velmi rozsáhlá je ambulantní služba.

Pro pacienty po poškození mozku s problémy kognitivními, fatickými, pohybovými apod. je určen denní stacionář s 8 hodinovým individuálním programem. Na základě vstupního vyšetření interprofesionálním týmem je připraven individuální a skupinový rehabilitační program. Doba pobytu v denním stacionáři je 4 - 6 týdnů, ve výjimečných případech se určuje doba individuálně. Po ukončení pobytu je na rehabilitační konferenci doporučen krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán za přítomnosti klienta, popřípadě rodiny.

Indikace: Klinika přijímá pacienty, kteří potřebují rehabilitaci, z oddělení ostatních klinik. Přijímá především složitější pacienty, kteří jsou ohrožení disabilitou a sníženou participací i z ostatních nemocnic, nebo na základě doporučení od praktických lékařů a lékařů specialistů. Pracuje jako superkonsiliární pracoviště. Klinika může rovněž pracovat jako rehabilitační centrum, při splnění personálních a věcných standardů.

počet zobrazení: 827 poslední aktualizace: josmart, 06.04.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.