1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
josmart 25.04.2019

Seznam zaměstnanců kliniky

Pracoviště: KRL, Albertov 7,
tel. 22496 8491, 22496 8512

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Marie Balšánková

Mgr. Markéta Blažková

Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.

MUDr. Marie Břízová, Ph.D.

Ing. Zuzana Drábová

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

Mgr. Jindřiška Hálková

Mgr. Jakub Jeníček

Alois Juráček

MUDr. Sylva Klimošová

Ing. Eva Konopáčová

MUDr. Karla Kotková

Mária Krivošíková Bc. M.Sc.

Mgr. Anna Krulová

Bc. Aneta Křivánková

Ladislava Málková

Mgr. Veronika Marušincová

Vendula Matolínová

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Mgr. Hana Micková

Mgr. Klaudia Michalčinová

Pavel Niklas

Olga Nováková , M.Sc.

Blanka Oulická

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

Mgr. Věra Pitrmanová

Mgr. Martin Prokeš

MUDr. Veronika Pudilová

Zuzana Rodová, M.Sc.

doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CS.c.

Mgr. Kateřina Rybářová

MUDr. Petra Sládková, Ph.D., Bc.

Ing. Bc. Adéla Slámová

Mgr. Zuzana Stančáková 

Bc. Tereza Svobodová

Ing. Milan Šebek

MUDr. Natálie Šebková

Ing. Karolína Šenderová

Květoslava Šeráková

Jan Šisler

Mgr. Silvie Táborská

Bc. Monika Tichá

Mgr. Jaromíra Uhlířová

Mgr. Markéta Vojnarová

 

Pracoviště: KRL, rehab.odd. na III. Interní klinice, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2, tel. 22496 2963

Bc. Radka Černá

Zuzana Fiedlerová

Bc. Alena Homolková

Bc. Jindřich Krbeček

Bc. Martina Kurfürstová, DiS.

 

Pracoviště: KRL, rehab. odd - Interní odd. Strahov, Šermířská 2378/5, 169 00 Praha 6,
tel. 225 003 240

Mgr. Miroslava Senetyčová

Dana Šrámková

 

Pracoviště: KRL, rehab. odd. na Urologické klinice, Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2,
tel. 22496 7616

Jana Hutáková

Eva Štěpánková

 

Pracoviště: KRL, rehab. odd. na Gyn.-por. klinice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2,
tel. 22496 7493

Mgr. Eva Aujezdská

Jana Neumannová

Renata Veselá

Pracoviště: KRL, rehab. odd. na Fakultní poliklinice, Karlovo nám. 32, 120 00 Praha 2,
tel. 22496 6226

Silvie Fárová, DiS.

Bc. Ida Hurtíková

MUDr. Jaroslava Kymplová, MBA

Mgr. Adrián Nahálka

Alena Nosková, DiS.

Ing. Marie Novotná

Bc. Kristýna Plevová

Eva Ticháčková

Bc. Irena Winternitzová

 

Pracoviště: KRL, rehab. odd. na IV. Interní klinice, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2,
tel. 22496 3219

Mgr. Ivona Heřmanová

Mgr. Lucia Hroboňová

Mgr. Petra Nováková

Svatava Novotná

Mgr. Ivana Pianelli Jahodová

Jana Pohořelá

Místnost fyzioterapie I- na Stomatochirurgické klinice, tel. 22496 2764

Romana Čtvrtníková, DiS.

Marie Šilhová

Fyzioterapie II, tel 22496 2423

Stanislava Drholcová

Jarmila Hluchá

Bc. Ondřej Novotný

Veronika Váňová, DiS.

Místnost fyzioterapie - na 1. Chirurgické klinice, tel. 22496 2265

Mgr. Martina Havlová

Bc. Kateřina Velinská

Dis. Magdaléna Hiršalová

Místnost fyzioterapie - na ORL, tel. 22496 2356

Mgr. Petra Nováková

Bc. Eliška Řezníčková

Bc. Karolína Tlachová

 

Oddělení Lůžka včasné rehabilitace Iktového centra VFN

Mgr. Alena Bartošová

Mgr. Miriama Dědková, DiS.

Radana Dörflerová

Mgr. Zuzana Muchová

Daniela Pintová

Mgr. Anna Rejtarová

Lucie Stáňová, DiS

Bc. Klára Šťastná

 

 

počet zobrazení: 4457 poslední aktualizace: pniklas, 25.04.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.