1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
jjenicek 21.09.2022

Grantové projekty

  • "ICF 2020-2022". Projekt NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace s ÚZIS CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089EU, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost (Revize překladu Mezinárodní klasifikace ICF, příprava a realizace kurzů jejího praktického využití), člen vědecké rady: ANGEROVÁ, Y.
  • "Vytvoření nových diagnosticko-terapeutických postupů v rehabilitaci pacientů po poškození mozku a u ortopedicko-traumatologických pacientů, kteří jsou uživateli návykových látek" SVV 2020, Ortopedická klinika 1.LF UK, Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a Klinika adiktologie 1.LF UK, hlavní řešitel: ANGEROVÁ, Y.

 

počet zobrazení: 848 autor: jjenicek, poslední aktualizace: jjenicek, 21.09.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.