1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
mpavl 06.04.2018

O klinice

Klinika rehabilitačního lékařství poskytuje rehabilitaci pacientům po poškození mozku a jiných neurologických onemocněních, po úrazech a operacích pohybového aparátu, při vertebrogenních a jiných onemocněních.

Cílem rehabilitace je integrace klienta do společnosti a zlepšení jeho kvality života.

Na klinice pracuje interprofesionální tým odborníků: rehabilitační lékaři s různou základní odborností (z neurologie, interny, chirurgie) fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psycholog, logopedi, speciální pedagog, sociální pracovník,zdravotní sestra, kteří provádějí diagnostiku a navrhují dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plán. Klinika spolupracuje i s odborníky dalších profesí.

Poskytujeme rehabilitaci na lůžkách většiny klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Velmi rozsáhlá je ambulantní služba.
Pro pacienty po poškození mozku s problémy kognitivními, fatickými, pohybovými apod. je určen denní stacionář s 8 hodinovým individuálním programem. Na základě vstupního vyšetření interprofesionálním týmem je připraven individuální a skupinový rehabilitační program. Doba trvání denního stacionáře je 4-6 týdnů, ve výjimečných případech se určuje doba individuálně. Po ukončení denního stacionáře je na rehabilitační konferenci doporučen krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán za přítomnosti klienta event. rodiny.

Indikace: Klinika přijímá pacienty, kteří potřebují rehabilitaci, z oddělení ostatních klinik. Přijímá především složitější pacienty, kteří jsou ohroženi disabilitou a sníženou participací a to i z ostatních nemocnic, popřípadě na doporučení praktických lékařů a lékařů specialistů. Pracuje jako superkonsiliární pracoviště. Klinika může rovněž pracovat jako rehabilitační centrum, při splnění personálních a věcných standardů.

Od roku 2006 je Klinika akreditovaným pracovištěm v oboru Rehabilitace a fyzikální medicíny Ministerstva zdravotnictví.

Výuka: Na Klinice probíhá rozsáhlá výuka - pregraduální i postgraduální. Výuka všeobecného lékařství, bakalářského studia ergoterapie, bakalářského studia fyzioterapie, dále probíhá výuka i v dalších studijních oborech. Zajišťujeme výuku na FEL ČVUT, FTVS UK, na Fakultě zdravotně sociální Jihočeské Univerzity. Zajišťujeme postgraduální výuku lékařů i jiných rehabilitačních odborníků. Na klinice působí 8 studentů doktorandského studia.

počet zobrazení: 8117 poslední aktualizace: josmart, 06.04.2018
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.